Sebahodnotenie tréningu

Tento dotazník na sebahodnotenie plaveckého tréningu je určený plavcom, ktorí chcú zlepšiť svoje tréningové výkony, a to bez ohľadu na vek, úroveň dosiahnutých výkonov či motiváciu.

tréningová skupina masters plavcov

Nácvik správnych technických cvičení si vyžaduje koncentráciu plavca

Výhody sebahodnotenia plaveckého tréningu

To, ako dobre plavec trénuje, má priamu súvislosť s tým, ako pláva v súťaži.

Mnoho plavcov trávi veľa hodín tvrdým tréningom v snahe o dosiahnutie svojich plaveckých cieľov, ale koľkí z nich naozaj vedia, či sú na správnej ceste k ich dosiahnutiu? Pravidelné sebahodnotenie tréningových výkonov počas určitej doby umožní plavcovi zistiť, či je na správnej ceste.

Otázky na sebahodnotenie plaveckého tréningu

Tu je niekoľko otázok, ktoré plavcovi umožnia efektívne vyhodnotiť účinnosť svojho tréningu.

Stanovuješ si…

Plavecké ciele?

Kľúčovou súčasťou procesu hodnotenia tréningu je, aby si plavec stanovil plavecké ciele.

 • Umožňujú plavcovi aj trénerovi efektívne merať pokrok plavca.

Tréningové ciele?

Ďalšou kľúčovou súčasťou procesu hodnotenia tréningu je stanovenie si cieľov pre každý tréning.

 • Umožňujú plavcovi rozdeliť svoje hlavné plavecké ciele na menšie časti (mini-ciele).

Zúčastňuješ sa každého tréningu?

Kľúčovým predpokladom na to, aby si sa stal úspešným a konkurencie schopným plavcom, je pravidelný tréning.

 • Sledovanie svojej tréningovej dochádzky je sebamotivujúci spôsob, ako nevynechávať tréningy len preto, že práve nemáš chuť, alebo pochybuješ o svojich plánoch.

Prichádzaš na tréning s pozitívnym prístupom?

Rozvíjanie pozitívneho myslenia pomáha plavcom zlepšiť ich výkon a kontrolu nad svojím prístupom.

 • Vďaka takémuto prístupu si pozitívnejší, sústredenejší a optimistickejší.

Rozcvičuješ sa pred každým tréningom?

Rozcvička pred plávaním je pre plavcov kľúčová, pretože ak chcú plávať rýchlo, ich svaly sa musia zohriať.

 • Zlepšuje sa tým svalová flexibilita a zvyšuje sa rozsah ich pohybu, a tým aj ich účinnosť pri plávaní.
 • Najdôležitejšie je, že plávanie so zohriatymi a pružnými svalmi znižuje riziko zranenia.

Počítaš si v bazéne pravidelne počet záberov?

Počet záberov je množstvo záberov, ktoré potrebuje plavec na preplávanie daného počtu dĺžok / úsekov.

 • Počet záberov je do značnej miery ovplyvnený plavcovou technikou.
 • Čím má plavec efektívnejšiu techniku, tým dlhšiu vzdialenosť prekoná na jeden záber, a tým menej záberov potrebuje na jednu dĺžku / úsek.
 • Pravidelným počítaním záberov budeš vedieť sledovať svoju efektívnosť.

Sústredíš sa na dodržiavanie správnej techniky záberu počas celého tréningu?

Plavecký tréning vie byť vyčerpávajúci. Ale akokoľvek tvrdý a intenzívny tréning je, plavec by sa mal vždy sústrediť na dodržiavanie správnej techniky záberu.

 • Pamätaj si, že účinnosť tvojej plaveckej techniky je jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré rozhodujú o tvojom úspechu v plávaní.
Plavecký tréning masters plavcov

Pozitívne myslenie pomáha plavcom zlepšiť výkon a kontrolu nad svojím prístupom

Si vždy koncentrovaný pri nácviku plaveckých cvičení (drillov)?

Rovnako ako pri technike záberov, plavec musí byť sústredený aj pri plaveckých technických cvičeniach (drilloch).

 • Plavecké cvičenia sú základným kameňom efektívnej techniky záberu.

Využívaš každú príležitosť pracovať na svojich slabých miestach?

Všetci plavci majú zábery a cvičenia, v ktorých sú dobrí, a také, v ktorých nie sú dobrí.

 • Plavec by mal pravidelne pracovať na svojich slabých miestach, vďaka čomu sa môže stať lepším a všestrannejším plavcom.

Nacvičuješ pravidelne pretekárske štarty?

Štart je kľúčovou časťou každých pretekov.

 • Plavec by mal využiť každú príležitosť na precvičenie svojho pretekárskeho štartu.

Robíš pravidelne obrátky v pretekárskom tempe bez ohľadu na intenzitu tréningového úseku?

Obrátky sú takisto kľúčovou časťou každých pretekov.

 • Plavec by mal využiť každú príležitosť na precvičovanie pretekárskych obrátok.

Finišuješ pravidelne v pretekárskom tempe bez ohľadu na intenzitu tréningového úseku?

Rovnako ako v prípade štartov a obrátok, aj finiš (posledné metre do cieľa) je kľúčovou súčasťou každých pretekov.

 • Kvôli slabému finišu už bolo stratených veľa medailí a osobných rekordov.
 • Plavec by mal využiť každú príležitosť na precvičenie svojho pretekárskeho finišu.

Trénuješ vyvlnenie po každom štarte, odraze a obrátke?

Kľúčovým prvkom efektívneho štartu a obrátky je schopnosť plavca efektívne vyvlniť pod vodou.

 • Plavec by mal využiť každú príležitosť na nácvik vyvlnenia.

Štartuješ každý tréningový set a opakovanie úsekov v správnom intervale?

Je dôležité, aby si plavec doprial celý naplánovaný čas odpočinku medzi setmi a opakovaniami.

 • Vďaka tomu má plavec možnosť sa čiastočne zotaviť z predchádzajúcich úsekov a trénovať aj ďalej v správnej intenzite.

Pýtaš sa svojho trénera ako hodnotí tvoj tréning?

Hlavnou úlohou plaveckého trénera je sprostredkovať plavcom svoje vedomosti a skúsenosti, a tak im pomôcť dosiahnuť ich plný potenciál.

 • Plavec by mal mať s trénerom dobrý vzťah a priateľské porozumenie, ktoré im pomôže spolu dosiahnuť vyššiu výkonnostnú úroveň.
 • Masters plavec bez trénera môže požiadať o spätnú väzbu klubového spoluplavca.

Vyhodnocuješ svoj tréningový výkon?

Poskytli sme niekoľko tipov, čo treba zahrnúť do sebahodnotenia plaveckého tréningu. Môžeš si vytvoriť vlastný dotazník na sebahodnotenie tréningu ako súčasť svojho plaveckého denníka alebo iných záznamov.

ZÁVERY

˃ To, ako dobre plavec trénuje, má priamu súvislosť s tým, ako pláva v súťaži.

˃ Mnoho plavcov trávi veľa hodín tvrdým tréningom v snahe o dosiahnutie svojich cieľov, 
ale koľkí z nich naozaj vedia, či sú na správnej ceste k ich dosiahnutiu? 

˃ Pravidelné sebahodnotenie tréningových výkonov po určitú dobu umožní plavcovi zistiť, 
či je na správnej ceste.

(Z originálu: Swim Training Self-Evaluation Questionnaire. 09.12.2019. Dostupné na internete: https://eatsleepswimcoach.com/training-questionnaire/; preložila a upravila Silvia Lerch.)