Pravidlá a dokumenty

Pravidlá plávania 

Pravidlá plávania pre masters kategóriu

Pravidlá plaveckých pretekov

Prihlasovanie rekordov masters

Protokol o prekonaní a uznaní rekordu v plávaní masters plaveckými federáciami:

Vekové kategórie masters

Jednotlivci súťažia v nasledovných vekových kategóriách:

 25 – 29 roční  45 – 49 roční  65 – 69 roční  85 – 89 roční
 30 – 34 roční  50 – 54 roční  70 – 74 roční  90 – 94 roční
 35 – 39 roční  55 – 59 roční  75 – 79 roční  95 – 99 roční
 40 – 44 roční  60 – 64 roční  80 – 84 roční  vždy po 5 rokoch

Zaradenie štafety do kategórie sa robí na základe súčtu veku všetkých členov štafety v zaokrúhlení na celé roky. Vekové kategórie pre štafetové súťaže sú stanovené nasledovne:

 110 – 119 rokov  200 – 239 rokov  320 – 359 rokov
 120 – 159 rokov  240 – 279 rokov  360 – 399 rokoch
 160 – 199 rokov  280 – 319 rokov  vždy po 40 rokoch

Rozhodujúci dátum pre určenie vekovej kategórie:
Pre svetové a európske rekordy v kategórii masters je rozhodujúci dosiahnutý vek súťažiaceho
k 31. 12. v roku, v ktorom sa súťaž koná. Rovnakým spôsobom sa určí veková kategória pre slovenské rekordy a majstrovské súťaže.

Plavecké spôsoby

  • Voľný spôsob, kraul
  • Znak
  • Prsia
  • Motýlik (delfín)
  • Polohovka (polohovkový pretek) – v poradí: motýlik (delfín), znak, prsia, kraul
  • Štafeta – kraulová, polohovková (v poradí: znak, prsia, motýlik, kraul); ženská, mužská a mixová (2 ženy a 2 muži bez určenia poradia)

na stiahnutie v 8 jazykoch (xls)

Tlačivá

Žiadosť o individuálne členstvo v SPF – Prihláška plavca za člena SPF (verzia 18. 08. 2016)
Žiadosť o povolenie hosťovania plavca v inom klube (verzia 06. 01. 2017)
Žiadosť o povolenie prestupu športovca do iného klubu (verzia 19. 08. 2017)
SPF Registračný formulár športových odborníkov s príslušnosťou k SPF (verzia 18. 08. 2016)

Aktualizované: 05. nov. 2019