Členovia

Plavci masters klubu PVK Bratislava v roku 2016

Členovia PVK Bratislava na tréningu (foto Martin Vaňo, február 2016)

Zoznam členov a funkcionárov PVK Bratislava na rok 2019
(číslo registrácie v Slovenskej plaveckej federácii):

 1. Ivica Forrová – prezidentka (SVK12715)
 2. Zuzana Košťálová (SVK10950)
 3. Jana Lenčéšová (SVK12716)
 4. Silvia Lerch – členka kontrolnej komisie (SVK12714)
 5. Alexandra Michnová – členka kontrolnej komisie (SVK19849)
 6. Štefan Mocný – viceprezident (SVK17198)
 7. Peter Moravec – hospodár (SVK14999)
 8. Vladislav Taraba – kontrolór a predseda kontrolnej komisie (SVK10337)

Zoznam registrovaných športovcov za PVK Bratislava na rok 2019
(číslo registrácie v Slovenskej plaveckej federácii):

 1. Peter Berec (SVK23705)
 2. Katarína Blašková
 3. Barbora Demečková (SVK16422)
 4. Denisa Filová
 5. Gabriela Halušková
 6. Stanislav Hambálek (SVK13374)
 7. Ivana Hanuljaková (SVK19203)
 8. Silvia Holičová
 9. Martin Karak (SVK22090)
 10. Martina Jedlovcová
 11. Róbert Košťál (SVK10949)
 12. Lucia Kubalová (SVK20090)
 13. Ján Lejtrich
 14. Matej Macho (SVK10063)
 15. Erich Mareš
 16. Ondrej Marušiak (SVK16299)
 17. Katarína Melicherčíková
 18. Peter Mičunek (SVK19027)
 19. Gabriela Mikulčíková
 20. Jana Mikulčíková
 21. Daniela Mikuličová (SVK16809)
 22. Andrej Motyčík (SVK19850)
 23. Peter Nahálka (SVK10332)
 24. Mária Nannini (SVK12013)
 25. Rastislav Nemčovský (SVK10334)
 26. Rastislav Nemeček (SVK24287)
 27. Peter Országh (SVK14442)
 28. Anna Palásková (SVK22353)
 29. Pal Arpad Pushkash (SVK21623)
 30. Radoslav Reguli (SVK18579)
 31. Milan Rovňák (SVK24286)
 32. Július Slávik (SVK16877)
 33. Jaroslav Sýkora (SVK10951)
 34. Peter Szell
 35. Jana Szellová
 36. Jozef Šebek (SVK22863)
 37. Michal Škotta
 38. Zuzana Špániková (SVK18521)
 39. Katarína Türková (SVK16264)
 40. Dušan Valovič (SVK13406)
 41. Zuzana Velčíková (SVK12717)
 42. Ľudmila Vrbová (SVK18562)
 43. Monika Zemanová (SVK15471)

Zoznam športových odborníkov PVK Bratislava:

 1. Róbert Košťál – Tréner III. kvalifikačný stupeň, Bezpečnostný manažér, Hlavný usporiadateľ, organizačné, technické a realizačné činnosti pretekov
 2. Zuzana Košťálová – Tréner IV. kvalifikačný stupeň, Rozhodca II. kvalifikačný stupeň, organizačné, technické a realizačné činnosti pretekov a protokolu
 3. Alexandra Michnová – Tréner I. kvalifikačný stupeň, organizačné, technické a realizačné činnosti pretekov a protokolu
 4. Mária Nannini – Tréner I. kvalifikačný stupeň
 5. Pal Arpad Pushkash – Tréner I. kvalifikačný stupeň
 6. Július Slávik – Tréner I. kvalifikačný stupeň
 7. Monika Zemanová – Tréner II. kval. stupeň plávanie, Inštruktor I. kval. stupeň plávanie, Rozhodca I. stupeň plávanie, technické a realizačné činnosti pretekov a protokolu

Aktualizované: 13. jún 2019