Členovia

Plavci masters klubu PVK Bratislava v roku 2016

Členovia PVK Bratislava na tréningu (foto Martin Vaňo, február 2016)

Zoznam členov a funkcionárov PVK Bratislava na rok 2020
(číslo registrácie v Slovenskej plaveckej federácii):

 1. Ivica Forrová (SVK12715)
 2. Zuzana Košťálová (SVK10950)
 3. Jana Lenčéšová (SVK12716)
 4. Silvia Lerch – členka kontrolnej komisie (SVK12714)
 5. Alexandra Michnová – členka kontrolnej komisie (SVK19849)
 6. Štefan Mocný – viceprezident (SVK17198)
 7. Peter Moravec – hospodár (SVK14999)
 8. Andrej Motyčík – prezident (SVK19850)
 9. Vladislav Taraba – kontrolór a predseda kontrolnej komisie (SVK10337)

Zoznam registrovaných športovcov za PVK Bratislava na rok 2020
(číslo registrácie v Slovenskej plaveckej federácii):

 1. Peter Berec (SVK23705)
 2. Katarína Blašková (21454)
 3. Barbora Demečková (SVK16422)
 4. Denisa Filová
 5. Gabriela Halušková
 6. Ivana Hanuljaková (SVK19203)
 7. Silvia Holičová
 8. Martina Jedlovcová
 9. Martin Karak (SVK22090)
 10. Róbert Košťál (SVK10949)
 11. Lucia Kubalová (SVK20090)
 12. Ján Lejtrich
 13. Matej Macho (SVK10063)
 14. Erich Mareš
 15. Ondrej Marušiak (SVK16299)
 16. Katarína Melicherčíková
 17. Peter Mičunek (SVK19027)
 18. Daniela Mikuličová
 19. Peter Nahálka (SVK10332)
 20. Mária Nannini (SVK12013)
 21. Rastislav Nemčovský (SVK10334)
 22. Rastislav Nemeček (SVK24287)
 23. Peter Országh (SVK14442)
 24. Anna Palásková (SVK22353)
 25. Pal Arpad Pushkash (SVK21623)
 26. Radoslav Reguli (SVK18579)
 27. Milan Rovňák (SVK24286)
 28. Július Slávik
 29. Jaroslav Sýkora (SVK10951)
 30. Peter Szell 
 31. Jana Szellová
 32. Jozef Šebek (SVK22863)
 33. Michal Škotta
 34. Peter Škotta
 35. Zuzana Špániková (SVK18521)
 36. Katarína Türková (SVK16264)
 37. Dušan Valovič (SVK13406)
 38. Zuzana Velčíková (SVK12717)
 39. Ľudmila Vrbová (SVK18562)
 40. Monika Zemanová (SVK15471)

Zoznam športových odborníkov PVK Bratislava:

 1. Katarína Blašková – Rozhodca I. stupeň
 2. Róbert Košťál – Tréner III. kvalifikačný stupeň, Bezpečnostný manažér, Hlavný usporiadateľ, organizačné, technické a realizačné činnosti pretekov
 3. Zuzana Košťálová – Tréner IV. kvalifikačný stupeň, Rozhodca II. kvalifikačný stupeň, organizačné, technické a realizačné činnosti pretekov a protokolu
 4. Alexandra Michnová – Tréner I. kvalifikačný stupeň, organizačné, technické a realizačné činnosti pretekov a protokolu
 5. Mária Nannini – Tréner I. kvalifikačný stupeň
 6. Pal Arpad Pushkash – Tréner I. kvalifikačný stupeň
 7. Monika Zemanová – Tréner II. kval. stupeň plávanie, Inštruktor I. kval. stupeň plávanie, Rozhodca I. stupeň plávanie, technické a realizačné činnosti pretekov a protokolu

Aktualizované: 29. febr. 2020