Členovia

Plavci masters klubu PVK Bratislava v roku 2016

Členovia PVK Bratislava na tréningu (foto Martin Vaňo, február 2016)

Zoznam členov a funkcionárov PVK Bratislava na rok 2021
(registrovaný člen Slovenskej plaveckej federácie):

 1. Ivica Forrová (SPF)
 2. Zuzana Košťálová (SPF)
 3. Jana Lenčéšová (SPF)
 4. Silvia Lerch – členka kontrolnej komisie (SPF)
 5. Alexandra Michnová – členka kontrolnej komisie (SPF)
 6. Štefan Mocný – viceprezident (SPF)
 7. Peter Moravec – hospodár (SPF)
 8. Andrej Motyčík – prezident (SPF)
 9. Vladislav Taraba – kontrolór a predseda kontrolnej komisie (SPF)

Zoznam registrovaných športovcov za PVK Bratislava na rok 2021
(registrovaný člen Slovenskej plaveckej federácie):

 1. Peter Berec (SPF)
 2. Katarína Blašková (SPF)
 3. Marek Čičmanec
 4. Barbora Demečková (SPF)
 5. Denisa Filová
 6. Gabriela Halušková
 7. Ivana Hanuljaková (SPF))
 8. Silvia Holičová
 9. Martina Jedlovcová
 10. Martin Karak (SPF)
 11. Róbert Košťál (SPF)
 12. Lucia Kubalová 
 13. Matej Macho (SPF)
 14. Erich Mareš
 15. Ondrej Marušiak 
 16. Katarína Melicherčíková
 17. Peter Mičunek (SPF)
 18. Daniela Mikuličová
 19. Peter Nahálka (SPF)
 20. Mária Nannini (SPF)
 21. Rastislav Nemčovský (SPF)
 22. Rastislav Nemeček (SPF)
 23. Peter Országh (SPF)
 24. Anna Palásková (SPF)
 25. Pal Arpad Pushkash
 26. Radoslav Reguli (SPF)
 27. Milan Rovňák (SPF)
 28. Július Slávik (SPF)
 29. Jaroslav Sýkora (SPF)
 30. Peter Szell (SPF)
 31. Jana Szellová
 32. Jozef Šebek (SPF)
 33. Michal Škotta
 34. Peter Škotta
 35. Zuzana Špániková 
 36. Katarína Türková 
 37. Ľudmila Vrbová (SPF)
 38. Monika Zemanová (SPF)
 39. Zuzana Zemanová (SPF)

Zoznam športových odborníkov PVK Bratislava:

 1. Katarína Blašková – Rozhodca I. stupeň
 2. Róbert Košťál – Tréner III. kvalifikačný stupeň, Bezpečnostný manažér, Hlavný usporiadateľ, organizačné, technické a realizačné činnosti pretekov
 3. Zuzana Košťálová – Tréner IV. kvalifikačný stupeň, Rozhodca II. kvalifikačný stupeň, organizačné, technické a realizačné činnosti pretekov a protokolu
 4. Alexandra Michnová – Tréner I. kvalifikačný stupeň, organizačné, technické a realizačné činnosti pretekov a protokolu
 5. Mária Nannini – Tréner I. kvalifikačný stupeň
 6. Monika Zemanová – Tréner II. kval. stupeň plávanie, Inštruktor I. kval. stupeň plávanie, Rozhodca I. stupeň plávanie, technické a realizačné činnosti pretekov a protokolu

Aktualizované: 24. mar. 2021