Dokumenty

Zápisnice z rokovaní orgánov združenia Plaveckého veteránskeho klubu Bratislava

Ilustračné foto s povolením dan, FreeDigitalPhotos.net

Ilustračné foto s povolením dan, FreeDigitalPhotos.net

Rok 2020

 Mimoriadna členská schôdza PVK BA dňa 08. 01. 2020 v Bratislave – Zápisnica č. 1/2020/ČS

Rok 2019

 Riadna členská schôdza PVK BA dňa 12. 06. 2019 v Bratislave – Zápisnica č. 1/2019/ČS

Rok 2018

 Riadna členská schôdza PVK BA dňa 27. 06. 2017 v Bratislave – Zápisnica č. 1/2018/ČS

Rok 2017 

 Riadna členská schôdza PVK BA dňa 29. 06. 2017 v Bratislave – Zápisnica č. 2/2017/ČS
 Mimoriadna členská schôdza PVK BA dňa 11. 04. 2017 v Bratislave – Zápisnica č. 1/2017/ČS

Rok 2016

Mimoriadna členská schôdza PVK BA konaná dňa 10. 11. 2016 v Bratislave – Zápisnica č. 1/2016/ČS
Zasadnutie Rady PVK BA konané dňa 07. 09. 2016 v Bratislave – Zápisnica č. 1/2016/R