Author Archives: Ivica Forrova

Výsledky 2021

Výsledky z plaveckých masters pretekov konaných na Slovensku a v zahraničí, vrátane národných šampionátov v okolitých európskych krajinách, celý rok priebežne dopĺňame. V roku 2021 v dôsledku pokračujúcej pandemickej situácii spôsobenej ochorením Covid-19 na Slovensku…

Kalendár 2021

Kalendár plaveckých masters pretekov celý rok priebežne aktualizujeme a dopĺňame. Sledujeme pandemickú situáciu spôsobenú ochorením Covid-19 a jej dopady na tréningovú a pretekársku sezónu masters plavcov. Národné majstrovstvá v plávaní a ďalšie medzinárodné preteky pre…

Výsledky 2020

Výsledky z plaveckých masters pretekov konaných na Slovensku a v zahraničí, vrátane národných šampionátov v okolitých európskych krajinách, celý rok priebežne dopĺňame. V roku 2020 v dôsledku pandemickej situácii spôsobenej ochorením Covid-19 na Slovensku a…