Vekové kategórie masters

Veteránske bazénové plávanie (masters) je určené pre všetky vekové kategórie počnúc vekom 25 rokov. Horná hranica nie je obmedzená. Spravidla ide o plavcov, ktorí sa už nevenujú aktívnemu pretekárskemu, elitnému plávaniu. Komunitu veteránskych plavcov dopĺňajú aj bývalí vodnopólisti a bývalí ale aj aktívni triatlonisti. V niektorých krajinách sú k masters plavcom zaradené aj mladšie ročníky vo veku už od 20 rokov. Na Slovensku a v Českej republike sa masters plávanie začína pre plavcov od 25-teho roku veku. Spodná veková hranica je vždy oficiálne oznámená v propozíciách každých masters pretekov.

Jednotlivci súťažia v nasledovných vekových kategóriách:

 25 – 29 roční  45 – 49 roční  65 – 69 roční  85 – 89 roční
 30 – 34 roční  50 – 54 roční  70 – 74 roční  90 – 94 roční
 35 – 39 roční  55 – 59 roční  75 – 79 roční  95 – 99 roční
 40 – 44 roční  60 – 64 roční  80 – 84 roční  vždy po 5 rokoch

Zaradenie štafety do kategórie sa určuje na základe súčtu veku všetkých členov štafety v zaokrúhlení na celé roky. Vekové kategórie pre štafetové súťaže sú stanovené nasledovne:

 110 – 119 rokov  200 – 239 rokov  320 – 359 rokov
 120 – 159 rokov  240 – 279 rokov  360 – 399 rokoch
 160 – 199 rokov  280 – 319 rokov  vždy po 40 rokoch

Rozhodujúci dátum pre určenie vekovej kategórie:
Pre svetové a európske rekordy v kategórii masters je rozhodujúci dosiahnutý vek súťažiaceho
k 31. decembru v roku, v ktorom sa súťaž koná. Rovnakým spôsobom sa určí veková kategória pre slovenské rekordy a majstrovské súťaže.