Netradičné vodné športy

V tomto článku nadväzujeme na predošlý text o plutvovom plávaní, ktoré zaraďujeme do skupiny ďalších vodných a potápačských športov. Tentokrát si predstavíme niektoré aj menej známe a netradičné vodné športové odvetvia zastrešené už spomínanou svetovou federáciou The World Underwater Federation (CMAS).

Niektoré z vodných športov u nás ešte nepoznáme, nemáme vybudovanú tradíciu, zatiaľ ani kluby, či dokonca národné zväzy a federácie, ktoré by sa im systémovo venovali. Vzhľadom na akútny nedostatok plaveckých bazénov nemáme na Slovensku ani vhodné technické podmienky na pravidelné celoročné trénovanie alebo dokonca pretekanie v týchto netradičnejších športoch. Niektoré odvetvia si totiž vyžadujú špecifické bazény a technické zázemie.

Aquathlon

Bojové umenie a bojový šport vo vode, na hladine a pod vodou, je jeden z najmladších vodných športov. Bol vyvinutý v roku 1982 v Moskve a už ten rok sa tam konal aj prvý turnaj. Súčasťou federácie CMAS je len od roku 2008. Názov je odvodený od slov „aqua – voda“ a „athlon – zápasenie“. Dvojice zápasníkov (muži aj ženy) súperia v hracom poli 5 x 5 m, v potápačských maskách/okuliaroch, s plutvami, remencom na členku s pripevnenými stuhami. Počas zápasu sa zápasník snaží odtrhnúť protivníkovi červenú alebo žltú stuhu, ak sa mu to podarí, okamžite vypláva so zdvihnutou rukou nad hladinu. Zápas je nesmierne dynamický, pretekári musia byť rýchli a pohybliví. 

Apnoea (free diving)

Pojem „Apnoea“ predstavuje športovú disciplínu, keď plavec zadržiava dych a hlavu drží pod hladinou vody. Keďže viaceré vodné športy vykonávané pod hladinou vody používajú techniku „apnoea“, veľa sa diskutuje, či free diving je iba synonymom pre potápanie so zadržaným dýchaním, alebo ide o špecifickú skupinu podvodných aktivít. Free diving sa často spája so súťažným potápaním so zadržaným dychom alebo s tzv. Súťažným Apnoea. CMAS definuje 11 pretekárskych disciplín nielen pre otvorenú vodu – hĺbkové (8), ale aj pre bazénové pretekanie (3). Zvyčajne sa pláva s plutvami (Bi-fins, monoplutva), ale aj bez nich, súťaží sa individuálne ale aj v tímoch. Okrem toho poznáme free diving aj ako rekreačný šport obľúbený pre relax, pocit slobody a jedinečné zážitky, ktoré prináša. V každom prípade v tomto športe je nevyhnutný tréning, dohľad a nepreceňovanie vlastných síl. Pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel a fyziologických podmienok organizmu môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia.

Orientačné plávanie pod vodou

Preteká sa v hlbokej otvorenej vode na rôzne vzdialenosti. Pretekári musia plávať stále pod vodou a nesmú prerezať hladinu. Pri tom dosahujú určité cieľové body, alebo musia preplávať určenú vzdialenosť. Preteky v orientačnom potápaní sú založené na princípe, že orientačné a vyhľadávacie úlohy sa plnia pod vodou s pomocou kompasu a meračov vzdialeností. Jediným dovoleným kontaktom s vodnou hladinou je lanko bójky a bezpečnostné bóje. Pretekári môžu plávať len pomocou vlastnej svalovej sily. Používané potápačské prístroje smú byť plnené iba normálnym atmosférickým vzduchom. 

Podvodný hokej (underwater hockey)

Tento kolektívny vodný šport začali hrať v 50-tych rokoch britskí námorníci a čoskoro sa dostal do Austrálie. V súčasnosti sa hrá približne v dvadsiatich krajinách. Zápas prebieha v bazéne 25 x 15 m s hĺbkou 2 až 4 m, hrá sa s pukom s váhou približne 1,5 kg. Súťaží sa v dvoch polčasoch na 15 minút a vždy so 6 hráčmi „na ihrisku“ v oboch tímoch. Pretekári používajú veľké plutvy, potápačskú masku, šnorchel a špeciálnu ochrannú latexovú rukavicu.

Podvodné ragby (underwater ragby)

Je známe tiež ako podvodné alebo podhladinové pólo. Vzniklo v 60-tych rokoch v Nemecku, kde je pomerne populárne, a je rozšírené najmä v severských krajinách. Zápas prebieha počas dvoch 15-minútových polčasov. V bazéne súperia tímy so 6 hráčmi, pričom používajú plutvy, potápačskú masku resp. okuliare a šnorchel. Hrá sa v bazéne hlbokom 3,5 až 5 m, hracia plocha má 12 – 18 m x 8 – 12 m. Hráči sa snažia dať gól loptou napustenou slanou vodou a jej umiestnením na vyznačenú časť dna súperovej strany ihriska. Tento šport napriek jeho názvu je bezpečný a prakticky pri ňom nedochádza k žiadnym zraneniam.

podvodne-ragby2

Podvodné ragby (ilustračné foto)

Podvodná streľba na cieľ

Pretekárske strieľanie pod vodou je zábavná športová disciplína pre ženy aj mužov datovaná do 80-tych rokov 20. storočia. Súťaží sa buď v bazéne ale v otvorenej vode, avšak bazénové prostredie je vhodnejšie kvôli lepšej viditeľnosti a jednoduchším podmienkam. Pretekári používajú potápačskú masku so šnorchlom, plutvy, potápačské oblečenie, pásové závažie, rukavice, špeciálne elastické alebo hydro-pneumatické zbrane. Súťaží sa v 3 disciplínach – presnosť, biatlon (strieľanie a plutvové plávanie medzi streľbou) a štafety 3-oj niekedy 2-oj členných tímov. Cieľom je nastrieľať v danom časovom úseku čo najviac presných rán do cieľa umiestneného pod hladinou vo výške 80 cm od dna.

Podvodné fotografovanie

Prvé fotografie pod vodu boli urobené pred 120 rokmi, odvtedy takéto fotografovanie prešlo výrazným technickým, technologickým a umeleckým vývojom. Dnes hovoríme dokonca o športovom odvetví, ktoré, ako všetky športy, má vlastné súťažné predpisy s prísnymi bezpečnostnými a environmentálnymi podmienkami. Pravidelne sa organizujú majstrovstvá sveta, pričom sú definované viaceré súťažné kategórie.

Pretekársky podmorský rybolov – harpúnovanie

Preteká sa bez dýchacieho prístroja len s náradím (harpúnou) plne závislým na fyzickej sile pretekára. Povolené sú len plutvy a potápačské okuliare a na oblečenie neoprén. Pravidlá CMAS však umožňujú pretekárovi aj rukavice, potápačskú masku s okuliarmi, šnorchel, závažie okolo pása, okrem harpún aj háky, nožíky, ochranné oblečenie, hodiny, hĺbkomer, bójky, špeciálnu tabuľku s kompasom, vodnú lampu, hĺbkový zvukový signalizátor, GPS, atď.  Loví sa vo vymedzenom priestore a v časovom úseku. Ulovené ryby sa spočítajú a vážia a pretekár získava bodové hodnotenie. 

Športové potápanie v bazéne

Individuálne (3) alebo skupinové (2) pretekárske disciplíny v 25 alebo 50 m bazéne sú založené na potápaní s dýchacím prístrojom, certifikovanými potápačskými pomôckami a vybavením (scuba diving) a na plávaní s plutvami. Vyžaduje si technické, taktické a špeciálne psycho-fyzické schopnosti a zručnosti pretekára a vybalansovanie rýchlosti, sily, energetického a kyslíkového výdaja. Ide o prekonávanie rôznych prekážok vo vode, ale napríklad aj voľný útek, vyhľadávanie predmetov v tme, vyťahovanie závaží atď. Tento mladý šport plný zábavy pochádzajúci zo Španielska je v niektorých krajinách obľúbený aj ako rekreačná aktivita v aquacentrách.


Viacej o športových odvetviach, technických a organizačných pravidlách jednotlivých športov, ale aj o pretekoch, medzinárodných a svetových šampionátoch a vedeckej činnosti federácie nájdeš na stránke CMAS.

Zdroj: www.cmas.org; youtube.com

Súvisiaci článok:
Plutvové plávanie