Plutvové plávanie

Na nedávnom treťom ročníku Svetového pohára masters v plutvovom plávaní úspešne pretekali aj dvaja naši členovia. V našom klube plutvové plávanie poznáme skôr z tréningov, kedy v rámci špeciálnej prípravy na úpravu a zdokonalenie techniky a na silu používame plutvy a šnorchel. Plutvové plávanie je však samostatným športovým odvetvím spomedzi viacerých aj netradičných vodných športov.

plutvove-plavanie-sf

Plutvové plávanie s monoplutvou a šnorchlom – Surface

Svetová federácia The World Underwater Federation (CMAS) zastrešuje viaceré aj netradičné vodné športové odvetvia. Má 130 členských národných federácií a asociácií z piatich kontinentov. Slovensko je zastúpené Zväzom potápačov Slovenska. Niekedy v bratislavskom bazéne na Pasienkoch stretávame plavcov s monoplutvami alebo dvomi veľkými plutvami plávajúcimi, buď so šnorchlom alebo pod vodou, prípadne skupiny budúcich potápačov s kyslíkovými prístrojmi a plutvami v rámci kurzov potápania. V tomto a nasledujúcom článku si predstavíme niektoré ďalšie vodné športy aj netradičné a menej známe na Slovensku. Začíname najznámejším z nich – plutvovým plávaním.

Plutvové plávanie vzniklo pôvodne ako zábavná pohybová aktivita a malo len rekreačný charakter. Dnes je pretekárskym športom rozšíreným po celom svete. Ide o plávanie v bazéne a na otvorenej vode s jednou veľkou plutvou (monoplutvou) alebo dvomi plutvami. Pláva sa na hladine vody a pod hladinou, so šnorchlom alebo s dýchacím prístrojom. Pri plávaní sa využíva vlastná svalová sila športovca, bez použitia akéhokoľvek mechanizmu nepoháňaného svalovou silou. Pre disciplíny plávania pod vodou s dýchacím prístrojom je povolené použiť prístroje len so stlačeným vzduchom.

Pretekárske kategórie a disciplíny

  • Kategória Surface (SF, slovenská skratka PP) – plávanie po hladine so šnorchlom a monoplutvou.
  • Bi-fins (BF) – plávanie po hladine so šnorchlom a dvoma plutvami.
  • Apneae (AP, slovenská skratka RP) – plávanie pod hladinou na nádych s monoplutvou prípadne s dvomi plutvami.
  • Immersion (IM, slovenská skratka RP) – plávanie pod hladinou bez šnorchla s monoplutvou prípadne s dvomi plutvami a s dýchacím prístrojom. Plavci držia fľašu so vzduchom vo vystretých rukách pred telom, aby bola zachovaná hydrodynamická poloha.
plutvove-plavanie_immersion

Plutvové plávanie – disciplína Immersion s monoplutvou a dýchacím prístrojom

Na Slovensku je približne 30 klubov zastrešených v národnom zväze. Organizujú sa viaceré preteky, slovenská liga aj majstrovstvá Slovenska v plutvovom plávaní, aj pre masters športovcov. V bazéne sa preteká vo všetkých kategóriách a disciplínach na vzdialenosti 50, 100, 200, 400, 800, 1500 m a štafety 4 x 100 a 4 x 200 m. Dištančné vytrvalostné plávanie so šnorchlom a s plutvami Bi-fins alebo monoplutvou sa pláva na otvorenej vode. Masters kategórie plávajú vzdialenosť 3 km, seniorské ročníky a juniorskí pretekári súťažia na 6 a 8 km, na majstrovstvách sveta sa súťaží aj na 20 km a tiež v štafetách.

V plutvovom plávaní sú masters pretekári rozdelení do vekových kategórií vždy po 10 rokov:
najmladšia je kategória V0 (29 – 34 rokov), V1 (35 – 44), V2 (45 – 54), V3 (55 – 64), V4 (65 – 74 rokov). Šiesta kategória V5 pre vek 75+ rokov je určená len pre plávanie na otvorenej vode.

Pretekári používajú tradičné plavky, ženy jednodielne. Povolené sú aj polotelové a celotelové plavky, podliehajú však certifikácii CMAS. Na vonkajšie plávanie sú povolené aj certifikované neoprény. Certifikované musia byť aj plavecké pomôcky – šnorchle a plutvy.

Apnoea

Plávanie na nádych je špecifické plávanie pod hladinou buď s monoplutvou alebo dvomi plutvami. Štýl plávania je ľubovoľný samozrejme využívajúc pohon vytváraný plutvami výhradne s pomocou vlastnej svalovej sily. Pri plávaní na nádych musí byť počas celej trate tvár pretekára ponorená pod vodou. Táto kategória je povolená len v bazéne, rozhodca musí z bezpečnostných dôvodov vizuálne sledovať pohyb pretekára po celej trati. Najdlhšia povolená súťažná vzdialenosť aj pre masters športovcov je 50 metrov.

Viacej o plutvovom plávaní, pravidlách, kalendári pretekov nájdeš na stránke Zväzu potápačov Slovenska alebo priamo na stránke federácie CMAS. V ďalšom článku si predstavíme niektoré menej známe vodné športové odvetvia zastrešené touto federáciou.  

Súvisiace články:
Medaily zo svetového pohára