Vaše 2% pre veteránske plávanie

Zaujímate sa o športovanie v seniorskom veku? Ste bývalý plavec, aktívny športovec? Záleží vám na zdraví vašich priateľov alebo rodinných príslušníkov aj v pokročilejšom veku? Ste presvedčení, že pretekať sa dá aj v zrelom veku?  Sú vaši rodinní príslušníci našimi členmi? Potom máte možnosť finančne podporiť náš plavecký klub veteránov – PVK Bratislava.

2-percenta

Využite možnosť ako zamestnanec, samostatne zárobková osoba (napr. živnostník) alebo firma venovať 1%, 2% alebo až 3% z vašej zaplatenej dane za rok 2015 pre náš klub.

Ako použijeme získané príspevky?
Prispejeme klubovým členov predovšetkým na účasť na zahraničných pretekoch, tak ako sme to urobili aj v roku 2015. Tento rok nás čakajú veteránske majstrovstvá Európy v Londýne – XVI. LEN European Masters Championships, na ktorých plavci PVK Bratislava chcú súťažiť. Náš plánovaný kalendár súťaží najmä v susedných krajinách je však rozsiahlejší. Radi by sme dali vyrobiť nové klubové tričká, a to nielen účastníkom európskeho šampionátu, prípadne aj klubové plávacie čiapky pre všetkých členov. A keďže prenájom plaveckých dráh na tréningy financujú členovia z vlastných zdrojov, chceme prispieť aspoň symbolickou sumou na úhradu týchto nákladov.

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o Vašu podporu veteránskeho plávania, a to prostredníctvom občianskeho združenia Unisport Club Slovakia.

Názov: UNISPORT CLUB SLOVAKIA
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO: 42256810
DIČ: 2023397475

č. účtu: SK24 0200 0000 0029 5192 8153
BIC: SUBASKBX
Stanovy: VVS/1-909/90-384 80
Zapísané v registri MV SR: 11.11.2011

Prílohy:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (pre zamestnancov)
Postup pre a) zamestnancov, b) fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2016 a c) postup pre právnické osoby.

ĎAKUJEME!