Plavecká etiketa

Medzi masters plavcov prichádzajú niekedy aj rekreační plavci, športovci iných odvetví, ktorí v detstve a v mládežníckom veku neboli aktívnymi alebo výkonnostnými plavcami, ani členmi plaveckého oddielu. Títo športovci nemajú zažité základné pravidlá správania sa a pohybu v plaveckej dráhe. Preto je vhodné každého nového člena veteránskej plaveckej skupiny s nimi oboznámiť.

trening_masters

Tak ako všetky športy majú svoje pravidlá,  tak je tomu aj v plávaní. Plavecká etiketa je v bazéne dôležitá, pretože plavcom aj plávajúcim rekreantom môže ušetriť viaceré problémy, nedorozumenia, stres, tiež úrazy a takisto zvyšuje dobrý pocit a spokojnosť z výkonu vo vode. Plavecká etiketa platí aj pre masters plávanie. Pravidlá sú jednoduché, plavec si ich osvojí veľmi rýchlo.

  •  Plávaj po pravej strane

V každej dráhe sa pláva dokola, proti smeru hodinových ručičiek, vždy po pravej strane  a jednotlivo za sebou. Toto pravidlo je dôležité preto, aby sa v dráhe pohodlne zmestilo viacej plavcov a zároveň aby pri obiehaní nedochádzalo k zrážkam a zraneniam. Vyvaruj sa plávaniu po strede, to je miesto na obiehanie pomalšieho plavca rýchlejším.

  • Nedotýkaj sa nôh plavca pred tebou

Plavcovi pred sebou nechaj dostatočný priestor na plávanie, minimálne 5 alebo až 10 sekundový rozostup, neobmedzuj ho a neznepríjemňuj mu plávanie. Chrániš aj seba pred nepríjemným kopnutím, ak plavec pre tebou nečakane spomalí.

  • Ako obiehať pomalšieho plavca

Ak sa ti predsa len niekto dotkne nôh, ber to ako signál, že plavec za tebou je rýchlejší a bude ťa chcieť predbehnúť. Snaž sa rýchlejšiemu plavcovi nezavadzať – posuň sa k pravému kraju dráhy a vytvor mu bezpečný priestor na obiehanie. Obieha sa zľava, po strede, pričom treba dávať pozor na ostatných plávajúcich v protismere. Čím viacej plavcov trénuje na jednej dráhe, tým častejšie treba obiehať pomalších plavcov, najmä v intervalových sériách a dlhších úsekoch.

  • Nepostávaj a neblokuj koniec dráhy

Koniec dráhy je miestom na oddych, na výmenu plaveckých pomôcok, prípravu na ďalšiu sériu, vydýchanie sa a odpočítavanie oddychového intervalu, ale aj miestom na doplávanie, obrátku a finálny dohmat. Dbaj na stene teda na to, aby si neprekážal vytrvalejším, rýchlejším plavcom, tým, ktorí ťa v sérii predbehli, ale aj ostatným, ktorí potrebujú urobiť obrátku alebo dohmat na stene a odsledovať si zaplávaný čas. Dávaj tiež pozor, aby si svojím postávaním práve doplávajúcim nezavadzal pri pohľade na časomieru.

  •  Na stene uvoľni priestor plávajúcim

Ak stojíš na konci dráhy, posuň sa ku kraju a nechaj aspoň tretinu odrazovej plochy voľnú. Vo všeobecnosti platí – stredná časť steny je určená na obrátky, preto ak ťa rýchlejší plavec predbieha práve na stene, zastav a postav sa najlepšie na pravý okraj steny. Skúsení plavci naplávajú na stenu po strede dráhy a obrátku urobia vždy na ľavej strane steny, čím zároveň uvoľňujú priestor na bezpečné priblíženie sa k stene a samotnú obrátku plavcovi za ním. Stredná a pravá časť steny je určená na dohmat a ukončenie úseku. Aj tu platí, čím ďalej od pravej strany dohmatneš, tým väčší priestor na dohmatnutie dávaš plavcovi za tebou. Ľavá strana steny z pohľadu plávajúceho (čo je pravá strana z pohľadu stojaceho plavca pripraveného na odraz) je určená na začiatočný odraz.

  •  Pomalší plavci musia ustúpiť rýchlejším plavcom

Toto pravidlo platí univerzálne – pre aktívnych, elitných plavcov, pre začínajúcich aj rekreačných plavcov a samozrejme aj pre veteránskych, masters plavcov.

  • Daj prednosť rýchlejším

Predtým, ako sa po oddychu znovu od steny odrazíš na ďalší úsek, mal by si pustiť všetkých, ktorí sa k stene práve blížia a začínajú obrátku, alebo sú rýchlejší ako ty. Predbehnúť sa v tejto chvíli môže byť nielen netaktné, ale aj nebezpečné pre oboch. Navyše, rýchlejší plavec ťa musí hneď na prvých metroch obchádzať, čo je nepohodlné pre oboch. Najbezpečnejšie je obiehanie pomalšieho plavca práve na stene.

  • Nezastavuj sa uprostred bazéna

Pokiaľ to nie je nevyhnutné, nezastavuj neočakávane uprostred plávania. Mohol by si spôsobiť kolíziu, alebo minimálne ostatných pribrzdiť. Ak naozaj potrebuješ zastaviť (máš svalový kŕč, napil si sa vody atď.), zostaň celkom pri lane, tým dáš signál ostatným, že ťa môžu obísť a nebudeš im zavadzať. Niektorí plavci dokonca uvoľnia priestor ponorením sa pod predbiehajúcich plavcov.

  • Sleduj pohyb na dráhe

Buď stále pozorný voči všetkým plavcom na dráhe, neustále sleduj aj počas samotného plávania situáciu v dráhe, najmä v tvojej bezprostrednej blízkosti. Predvídaj pohyb na dráhe. Používanie plaveckých okuliarov ti to uľahčuje.

  • Individuálna úprava predpísaného tréningu

Masters plavci si niekedy upravujú trénerom predpísaný tréning podľa svojich momentálnych fyzických možností a stavu, únavy alebo mentálneho nastavenia, čo súvisí s denným rozvrhom staršieho plavca – s jeho pracovnými a rodinnými povinnosťami, nedostatkom regenerácie a spánku, oslabeným organizmom, zdravotnými obmedzeniami a pod. Už zmena tréningového rytmu a sérií jedným alebo dvoma plavcami môže spôsobiť na dráhe problém. Takýto plavci by mali preto skupinu informovať o svojom zámere, aby si všetci boli vedomí prípadných častejších obiehaní. Avšak platí, že plavci, ktorí trénujú podľa predpísaného tréningu, majú prednosť v dráhe, ostatní sa im musia prispôsobiť a nechávať im dostatočný priestor na plávanie aj na vydýchanie sa na stene.

Dodržiavanie pravidiel pomôže masters plavcom výraznejšie fyzicky aj mentálne benefitovať z pravidelného trénovania a užívať si intenzívnejší pohyb vo vode. Je tiež dôležité mať dobrý prístup k tréningu a k spoluplavcom na dráhe a v masters skupine.