OZNAM – Ako trénujeme cez vianočné sviatky

xmas2016

Ilustračné foto s povolením Freelart, FreeDigitalPhotos.net

Počas vianočných a po novoročných sviatkoch sa menia termíny pravidelných klubových tréningových hodín na plavárni Pasienky.

Posledný predvianočný tréning:
štvrtok 22. 12. 2016 o 19:00 h na 25 m bazéne Pasienky

Prvý novoročný spoločný tréning:
pondelok 9. 1. 2017 v obvyklom čase 19:30 - 21:00 h na 50 m bazéne Pasienky

Medzi sviatkami a prvý januárový týždeň bude plaváreň otvorená pre verejnosť v upravených návštevných hodinách do 20:00 h. Individuálne trénovanie bez rezervácie dráhy prispôsobte harmonogramu zverejňovanému na web stránke Starz.

Zároveň pozývame všetkých členov a trénujúcich na klubové predvianočné stretnutie:

Termín: sobota 17. 12. 2016 o 15:00 h
Miesto: Hviezdoslavove nám. pri stromčeku pred historickou budovou SND
Prídi sa zabaviť so spoluplavcami a zoznámiť s novými členmi :-)

Prajeme vám príjemné vianočné sviatky,
v roku 2017 veľa športových, pracovných a súkromných radostí 
a motiváciu do ďalších plaveckých cieľov!

Výbor PVK Bratislava a správkyňa web stránky