Na záver plaveckej sezóny 2016/2017

Členovia klubu PVK Bratislava na letnej záhradnej gril party

Kluboví členovia na letnej záhradnej gril party

Sezóna 2016/2017 sa v PVK Bratislava skončila prvý júlový týždeň tradičným letným prerušením prevádzky 50 m plaveckého bazéna Pasienky. Ale pre jedenásť členov aj tak pokračovala ešte ďalší mesiac a pol s vyvrcholením na augustových 17. Majstrovstvách sveta v plávaní masters v Budapešti. Okrem pravidelného trénovania a pretekárskych úspechov uplynulá sezóna priniesla pre klub viacero noviniek a organizačných zmien.

Klubová činnosť

Hneď na úvod sezóny boli vtedajším najvyšším orgánom Radou PVK BA prerokované a schválené nové stanovy. Tieto reflektujú zákon o športe, ktorý zaviedol viacero nových povinností a postupov pre športové združenia, ako aj nové Stanovy Slovenskej plaveckej federácie, ktorej je PVK Bratislava riadnym členom. Zároveň nastala zmena vo vedení klubu, keďže jeho zakladateľka a trénerka Zuzana Košťálová z rodinných a pracovných dôvodov po 10 rokoch odovzdala vedenie klubovej agendy svojmu nástupcovi. Po polroku došlo k opätovnej zmene vedenia klubu a do konca sezóny k jeho stabilizácii. Orgány klubu sa v sezóne stretávali na zasadnutiach, najvyšší orgán – Rada PVK BA a neskôr členská schôdza mali celkom dve riadne a dve mimoriadne zasadnutia.

Počas celej sezóny sa klubová členská základňa postupne rozširovala, napriek tomu, že neprebiehal žiadny aktívny nábor nových klubových masterákov. V súčasnosti klub je s 54 registrovanými športovcami najpočetnejším masters klubom na Slovensku.

Členovia PVK Bratislava na 1. ročníku Slovakia Swimmming Masters Cup v x-bionic® Aquatic sphere v Čilistove

Na plaveckých pretekoch – 1. ročník Slovakia Swimmming Masters Cup v Čilistove v júli 2017 (zľava M. Čičmanec, B. Demečková, P. Mičunek, A. Motyčík, I. Forrová, P. Moravec, P. Nahalka, R. Reguli)

Športová činnosť

Hlavnou činnosťou klubu bola samozrejme športová činnosť vo forme pravidelného skupinového trénovania a účasti na masters pretekoch, a to podľa výberu a možností samotných plavcov. Klub naďalej trénoval na oboch bazénoch na Pasienkoch. Prenájom plaveckých dráh boli financované z pravidelných mesačných príspevkov trénujúcich členov podľa odsúhlaseného sadzobníka. V septembri klub vytvoril druhú tréningovú skupinu špeciálne pre začiatočníkov, ktorá trénovala dvakrát týždenne na 25 m tréningovom bazéne. Skupina sa pod vedením trénerov zameriavala na nácvik základnej techniky plaveckých štýlov.

V novembri 2016 štyria plavci absolvovali na svoje náklady tréningový víkend – 3. Slovenský plavecký masters kemp v Banskej Bystrici pod vedením skúseného trénera Ľuboša Križka. Odniesli si inšpirácie a typy pre trénovanie plaveckej techniky, cvičenia na suchu a novú motiváciu.

Masters tréningový kemp, plaváreň Štiavničky v Banskej Bystrici

3. Slovenský plavecký masters kemp trénera Ľuboša Križku v Banskej Bystrici (prvý zprava)

Nie všetci trénujúci klubisti počas sezóny aj pretekali, avšak viacerí využili početné možnosti kalendára pretekov na Slovensku a v susedných krajinách. Samozrejmosťou bola účasť na jarnom slovenskom masters šampionáte v Bratislave a pre ďalších aj české masters majstrovstvá v Zlíne. Októbrový Nordic Open Championships v nórskom Askere absolvoval P. Nahálka. Jedenásť plavcov si tréningovú a pretekársku sezónu predĺžilo až do 20. augusta, kedy ukončili pretekanie a svoju účasť na 17. FINA Majstrovstvách sveta v plávaní masters v neďalekej Budapešti. Celkovo sme absolvovali dvanásť pretekov v 6 krajinách – okrem troch domácich pretekov vrátane 1. ročníka Slovakia Swimmming Masters Cup v krásnom plaveckom areáli v Šamoríne – Čilistove, to bola Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, spomínané Nórsko a jeden pretekár absolvoval preteky WMG 2017 na Novom Zélande.

V našich radoch máme aj plavcov, ktorí už tradične súťažia aj na otvorenej vode. Prvý júlový víkend úspešne odplávali 3-oj kilometrovú trať na 5. ročníku Ružinovského maratónu a Majstrovstvách Slovenska v diaľkovom plávaní v Bratislave na Zlatých pieskoch, kde získali aj pódiové umiestnenia. A máme medzi nami aj športovcov, ktorí pretekali na viacerých triatlonových pretekoch, na mestských a iných rekreačných behoch. 

 

17. FINA Majstrovstvá sveta v plávaní masters v Budapešti v plaveckom komplexe Duna Arena, Lilly a Lally maskoti majstrovstiev

Barbora Demečková na 17. Majstrovstvách sveta v plávaní masters v Budapešti

Majstrovstvá Slovenska v diaľkovom plávaní 2017, Zlaté piesky Bratislava

Silvia Lerch víťazka na 3 km v kategórii AG 55 – 59 – Majstrovstvá Slovenska v diaľkovom plávaní 2017 (foto kredit SPF, P. Sukeník)

 

Uplynulá sezóna priniesla viacero úspešných výsledkov pre klub a jeho športovcov v podobe vyplávaných medailí, titulov majstra Slovenska masters, najlepších osobných časov, zlepšených výkonov sezóny a vytvorených národných rekordov v individuálnych aj štafetových disciplínach. Až šestnástim klubovým plavcom sa podarilo vytvoriť alebo opakovane prepísať národné rekordy vo viacerých vekových kategóriách v dlhom aj krátkom bazéne. Klubovou najúspešnejšou rekordérkou aj v uplynulej sezóne bola Zuzana Košťálová, dlhoročná pretekárka. K individuálnym rekordom sme pridali viacero štafetových slovenských rekordov ženských, mužských a mixových tímov. Najnovšie dva národné štafetové rekordy plavci vyplávali na svetovom šampionáte v Budapešti.

V rebríčku top TOP 10 slovenských masters plavcov 2016 zverejnenom začiatkom roka klub mal trojnásobné zastúpenie: medzi ženami Ivica Forrová – 2. miesto s 85,55 bodmi za tri najlepšie kraulové šprinty a Barbora Demečková na 9.mieste, 81,20 bodov, ktorá sa do desiatky dostala prvýkrát. V mužskom rebríčku získal 9. pozíciu hosťujúci Peter Pošvanc s 86,08 bodmi za znakové šprinty. Každoročný top rebríček prináša web stránka Masters Swimming Slovakia.

Iné aktivity

Okrem športovania sa členovia klubu príležitostne stretávali aj mimo bazéna, utužovanie partie bolo súčasťou života klubistov. Adventné sviatočné obdobie a vianočné sviatky sme oslávili na tradičných vianočných trhoch v centre mesta. A celú sezónu sme spoločne zrekapitulovali na júlovej záhradnej gril-party.

Na letnej záhradnej gril party

Ktorú špecialitu si vybrať?

Tešíme sa na novú sezónu 2017/2018 a plavcom PVK Bratislava želáme ďalšiu motiváciu do trénovania a pretekania!