Aký bol rok 2015

Koniec roka je tou najvhodnejšou príležitosťou na bilancovanie. Aj keď plavecká sezóna sa zvyčajne začína pred koncom leta a končí po začiatku nasledujúceho leta. Ako som uspel? Darilo sa mi, som spokojný s tým, čo som dosiahol? Sú výsledky adekvátne mojej celoročnej snahe? Zlepšil som si plaveckú techniku, zvýšil vytrvalosť, zrýchlil obrátky, alebo posilnil kopanie? Dovoľovali mi pracovné a rodinné povinnosti pravidelne trénovať? Ako som si udržiaval po celý rok motiváciu? Inšpirovali ma osobné stretnutia so spoluplavcami? Takéto otázky si každý plavec, veteránskeho nevynímajúc, musí zodpovedať a zrekapitulovať sám. V tomto článku sa obzrieme za uplynulým rokom 2015 z pohľadu nášho klubu a jeho členov.

Plavci PVK BA na pretekoch v českom Třebíči (archív I. Forrová)

Tréningy

Na začiatku sezóny sme pre všetkých trénujúcich členov klubu PVK Bratislava nastavili už osvedčenú pravidelnosť trénovania vo vode. Na plavárni na Pasienkoch sme sa v bazéne stretávali trikrát každý týždeň vo večerných hodinách. Dvakrát v 50-metrovom bazéne, raz v 25-metrovom tréningovom bazéne. Tri a pol hodiny zvyčajne znamenalo 7 odplávaných kilometrov pod trénerskou taktovkou klubovej trénerky, zároveň aj pretekárky, zakladateľky a prezidentky klubu Zuzany Košťálovej. Počas roka sa počet pravidelne trénujúcich v klubovej dráhe menil. Pribúdali nové tváre, niektorí naopak z rôznych dôvodov obmedzovali tréningy a následne aj preteky. Záujem sa zvýšil pred letom a ako každý rok na začiatku sezóny v septembri, takže niekedy sa v jednej dráhe nakopilo 12 až 15 masterákov, čo je už dosť vzhľadom na výkonnostnú  rôznorodosť skupiny. O to viac bolo potrebné osvojiť si plaveckú etiketu.

Druhý slovenský plavecký masters kemp plaveckého trénera VŠK Dukla Banská Bystrica Ľuboša Križka ovládli naši stáli a hosťujúci členovia. Sedem plavcov počas troch októbrových dní nacvičovali v banskobystrickom bazéne na Štiavničkách správnu plaveckú techniku a osvojovali si pomocné technické cvičenia vo vode aj na suchu. Špeciálne trénerské ocenenie „skokan roka“ zaslúžene získal Peter Moravec.

Preteky

Niektorí členovia PVK BA zaradili aj tento rok do svojich plaveckých kalendárov meranie síl a výkonov na viacerých pretekoch pre masters plavcov, a to na Slovensku, v susedných krajinách či vzdialenejšom zahraničí. Ponuka pretekov v regióne bola pomerne široká. Napokon kluboví plavci pretekali na desiatich podujatiach, medzi ktorými nechýbali medzinárodné majstrovstvá Slovenska, Českej republiky, Rakúska aj Portugalska. K nim pridali aj júlové preteky v diaľkovom plávaní na otvorenej vode bratislavského jazera Štrkovec. Naopak, vynechali tradičné šampionáty u južných a severných susedov – v Maďarsku a Poľsku.

Jpeg

Víťazná mix štafeta PVK BA na medzinárodných pretekov O pohár mesta Žilina

Vrchol sezóny

Vrcholom sezóny bol pre deviatich našich členov svetový šampionát – 16th FINA World Masters Championships v ruskej Kazani. Zaznamenali úspechy v podobe osobných aj národných rekordov a trinásť umiestnení v prvej desiatke. Najúspešnejšia bola dlhoročná výborná pretekárka Zuzana Košťálová so ziskom bronzovej medaily a ďalších umiestnení na 4., 5. a 6. priečke a 9. pozícii v štafete. Popri pretekaní však Pévékáči aj aktívne oddychovali, cestovali a spoznávali ruské veľkomestá, okrem samotnej tatarskej metropoly Kazani, aj Moskvu, nádherné „múzeálne“ mesto Petrohrad a bývalé cárske sídla Petrodvorec a Carskoje selo.

Petrodvorec_2015

V záhradách Petrodvorca

Národný masters rebríček

Výkony našich členov sú vyhodnotené v rebríčku najúspešnejších slovenských veteránskych plavcov a plavkýň TOP 10 pre rok 2015. Medzi ženami je Ivica Forrová na 5. a Silvia Lerch na 9. priečke, v mužskej kategórii – Peter Országh, 9. miesto a Jaroslav Sýkora, 10. pozícia. Zuzana Košťálová a Peter Pošvanc sa napriek výborným výkonom do hodnotenia nedostali, keďže z rodinných a zdravotných dôvodov neabsolvovali minimálny kvalifikačný počet pretekov.

Slovenské rekordy

Súčasní aj bývalí členovia PVK Bratislava vytvorili už desiatky slovenských masters rekordov v rôznych vekových kategóriách, plaveckých disciplínach a v oboch bazénových dĺžkach. K 31. decembru 2015 sme držiteľmi dovedna 100 slovenských masters rekordov, z ktorých je 92 v individuálnych disciplínach a 8 tímových rekordov v štafetách. Rozsiahlejšiu zbierku zaznamenali ženy – až 64 národných rekordov vrátane 3 štafetových. Mužskí členovia klubu sú autormi 31 súčasných rekordov. Ďalších päť rekordov má klub zaknihovaných v mixových štafetách.

Zuzka_Kazan_2015

Bronzová Zuzka Košťálová na svetovom šampionáte masters v Kazani 2015

Najúspešnejšou držiteľkou slovenských masters rekordov spomedzi našich členov je Zuzana Košťálová celkom s 50 národnými rekordmi. S touto bohatou zbierkou sa zaradila k najpočetnejším rekordmanom spomedzi všetkých slovenských masters pretekárov. Zaujímavý je fakt, že 20 rekordov vytvorila ešte pred rokom 2007 pred založením PVK Bratislava ako členka klubu Orca Bratislava, tieto však doposiaľ neboli prekonané.

Ďalší slovenskí rekordéri z členov PVK BA:

 • Monika Nováková ako bývalá členka vytvorila 12 rekordov (v súčasnosti má ďalšie platné rekordy ako členka iného masters klubu)
 • Ivica Forrová – 9 rekordov
 • Silvia Lerch – 6 rekordov
 • Peter Országh – 5 rekordov (všetky vytvorené v r. 2015)
 • Martin Hlavatý – 4 rekordy počas krátkeho pôsobenia v klube (je držiteľom viacerých rekordov ako člen iných klubov)
 • Peter Nahálka – 4 rekordy
 • Jozef Krčík – 3 rekordy vytvorené počas krátkeho pôsobenia v klube
 • Dušan Valovič – 3 rekordy (a 5 rekordov spred členstva v PVK BA)
 • Laura Majerníková – bývalá dlhoročná členka je stále držiteľkou 2 slovenských rekordov
 • Evžen Hečko – 2 rekordy
 • Roman Dohnal – 2 rekordy ako bývalý člen PVK BA
 • Magdaléna Kapcárová – 2 rekordy počas jednorazového hosťovania v klube
 • Peter Moravec – 2 rekordy
 • Peter Pošvanc – 2 rekordy (ďalšie 3 platné rekordy vytvoril pred vstupom do klubu)
 • Róbert Dinka – diaľkoplavec vytvoril 1 národný rekord v disciplíne 400 PP
 • Rastislav Nemčovský – 1 rekord
 • Peter Soukup – 1 rekord počas krátkeho hosťovania v klube
 • Jaroslav Sýkora – 1 rekord

Ostatné aktivity

vecierok

Popreteková nálada na MČR-masters 2015 v českom Třebíči (zľava: Peter Moravec, Jaro Sýkora, Ivica Forrová, Jana Lenčéšová, Silvia Lerch, Vlado Taraba)

Neformálne stretnutia mimo tréningov a pretekov a utužovanie partie boli tiež súčasťou života klubu. Na jeseň sme spolu oslávili okrúhle výročia troch spoluplavcov, na Vianočných trhoch v centre mesta sme privítali adventné sviatočné obdobie. Okrem plávania sa niektoré členky klubu zúčastňovali na mestských behoch a dokonca pretekali na akvatlonových pretekoch (kombinácia plávania a behu).

Čo nám prinesie rok 2016?