Adresár plaveckých veteránskych klubov na Slovensku

Kontaktná osoba masters plávania v SR, člen Výboru sekcie plávania SPF Radoslav Sabolpl@swimmsvk.sk, fischer2@azet.sk
AQUAP – Klub plávania AQUACITY Poprad Zuzana Szabóová, 0907 573623, sz.zuzka@gmail.com, masters.spz@gmail.com
AQUNI – Športový klub AQUATICS Nitra Miroslav Ábel, 0905 237 451, aquaticsnitra@gmail.com
DELKO – Delta klub Komárno, plavecký oddiel Michal Knihár, 0905 336370, swimdelta@mail.t-com.sk
DELPR – Plavecký klub Delfín Prešov Daniela Matejová, 0904 512662, matejova@atlas.sk
FLIBR – Športový klub Flipper Brezno Michal Kán, 0907 171 758, skflipperbrezno@gmail.com
Iuventa Aquatix Bratislava Peter Pošvanc, 0903 447 156, mail@ippservis.sk
J&T Sport Team Bratislava 0911 819295, jtsportteam@gmail.com
KPMTV – OZ Komunita plávania masters – Turčianski vlci Martin Branislav Hakel, +421915437184, branihakel@turcianskivlci.sk
KuPI – Športový plavecký klub Kúpele Piešťany Pavol Škodný, 0903 403 384, skodny@eltec.sk; dmoravcova@kioskmail.sk
KVŠZV – Klub vodných športov CARETA pri TU Zvolen Ladislav Zelina, 0911 416 485, zelinac11@azet.sk
MAPU – Plavecký klub Matador Púchov 0949 403 481, plavaniepuchov@gmail.com
MPKPD – Mestský plavecký klub Prievidza Mária Hausnerová, hausner@centrum.sk, maria.hausnerova@gmail.com, plavcisn@bb.telecom.sk
NERZI – Klub plaveckých športov Nereus Žilina 0911 393555, nereus@nereus.sk
PBPO – Považskobystrický plavecký oddiel Martin Krištofík, 0917 218 526, martin.kristofik@post.cz; karel.prochazka@gmail.com
PITOP – PIRANA Sport Club, Topoľčany 0915 555580, piranasport@piranasport.sk, 
PKBŠ – Plavecký klub Banská Štiavnica Ján Čamaj, tel.: 0905758371, pkbsjc@centrum.sk
PKMTR – Plavecký klub Masters – Turčianski raci Martin Ladislav Zvarík, +421 907 837 100, zvarik.el@centrum.sk, pkmtr@gmail.com
ROYAL – ROYAL PLAVECKÝ KLUB, Bratislava 0911 175 865, schild@royalclub.sk
PKPr – Plavecký klub Prešov Milada Leščáková, 0905 470885, 72milady@gmsil.com
PSKZi – Plavecký seniorský klub Žilina Roman Hrmel, romanhrmel@gmail.com; psk.masters.zilina@gmail.com;
PVKBA – Plavecký veteránsky klub Bratislava Ivica Forrová, klub.pvk@gmail.com
RAJBB – Športový klub RAJA Miroslava Doleželová, 0948 525 755, info@plaveckaskolaraja.com
SCPB – Swim club Považská Bystrica Július Jalakša, 0905 957 323, swimclubpb@gmail.com
SIBS Plavecký oddiel TJ Sitno Banská Štiavnica 0907 307 974, nemcok.vladimir@gmail.com
SPKBA – SPK Bratislava Zuzana Vančová, zuzavancova@gmail.com, spkbratislava@gmail.com
SPUNI – ZŠK Slávia SPU Nitra – Plavecký klub Ján Kovarčík, info@kovarcik.sk,
Martin Svoreň, martin@eudentnr.sk
SWSC – SWIMKLUB Senec 0910 0909 908, plavanie@aquaparksenec.sk
SWTBB – PK Profesionálny plavecký tím Banská Bystrica 0915 788 904, krizko.lubos@gmail.com
ŠKPKO – Športový klub polície Košice Erika Mrázová, 0905 203 789, erika.mrazova48@gmail.com
Ivan Šulek, ivan.sulek@seznam.cz
ŠKPPr – Športový klub polície Prešov – oddiel plávania Jozef Žilinský, 0915 104 444, jzpl@centrum.sk
TPBER – THREE POOLS Šamorín 3pools@gmail.com
TPO – Trenčiansky plavecký oddiel, Trenčín 0904 634 745, tpo.170108@gmail.com
TRIPP – TRIKLUB Poprad triklub.poprad@gmail.com
TRUMB – Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Branislav Argaláš, swimm@umbbb.sk, sportklub@umb.sk
UKB – TJ Slávia UK Bratislava Jarmila Šebeňová, 0904 365487
UNIBA – UNISPORT CLUB SLOVAKIA Róbert Košťál, 0905 566 353, unisportclubslovakia1@gmail.com
VSKUK – Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi, Bratislava Matúš Putala, matu18sk@yahoo.com, matu18sk@gmail.com 

Na web stránke Slovenskej plaveckej federácie je prístupný zoznam klubov s vyhľadávaním.

aktualizované: 24. jan. 2018