2% pre masters plávanie

Zaujímate sa o pravidelné športovanie aj vo veku 25+? Ste bývalý plavec, aktívny športovec? Záleží vám na zdraví a dobrej fyzickej kondícii vašich starších priateľov alebo rodinných príslušníkov? Ste presvedčení, že pretekať sa dá aj v zrelom veku? Je váš rodinný príslušník našim členom? Potom máte možnosť finančne podporiť aktivity a športovú činnosť plaveckých seniorov jediného bratislavského klubu veteránskych plavcov.

2% bratislavským veteránskym plavcom

Využite možnosť ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo firma venovať 1 %, 2 % alebo v prípade dobrovoľníkov 3 % z vašej zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 pre náš Plavecký veteránsky klub Bratislava.

Ako použijeme získané príspevky?

Prenájom plaveckých dráh na pravidelné trénovanie v bazénoch na bratislavských Pasienkoch financujú trénujúci športovci z vlastných zdrojov, chceme uhradiť aspoň symbolickú časť týchto nákladov. Klubovým športovcom a športovým odborníkom prispejeme na nové klubové tričká a plávacie čiapky. Do klubu obstaráme špeciálne tréningové plavecké pomôcky. V roku 2018 sa skupina našich plavcov zúčastní na európskych veteránskych majstrovstvách v slovinskom Krajn – 16th LEN European Masters Championships. Budeme pretekárov motivovať  príspevkom na štartovné ženských, mužských a mixových klubových štafetových tímov. Aj tohtoročný kalendár pretekov najmä v susedných krajinách je rozsiahly. V závislosti od výšky získaných príspevkov prispejeme našim pretekárom na účasť na zahraničných pretekoch. 

Touto cestou si dovoľujeme požiadať o Vašu podporu veteránskeho plávania

Dôležité termíny:

 • Do 31. marca 2018 – Podať daňové priznanie zo strany daňovníkov (fyzické osoby) a právnickej osoby – Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania.
 • Do 30. apríla 2018 – Zaslať Vyhlásenie daňovníka, za ktorého daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ. Zamestnanec posiela aj Potvrdenie o zaplatení dane.

Postup:

Ak ste v roku 2017 pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať 3 % zo zaplatenej dane z príjmov – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník, o Potvrdenie tejto práce. Toto Potvrdenie musí byť povinnou prílohou k Daňovému priznaniu. 

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 • Vypočítajte si 2 % resp. 3 % z Vašej zaplatenej dane, čo je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať (minimálne 3€).
 • V daňovom priznaní vyplňte údaje o našom klube (občianskom združení) 
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 % / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 • Daňové priznanie zašlite na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska: adresu nájdete tu:   https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ); v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Zamestnanec: 

 • Do 15. 02. 2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. 
 • Vypočítajte si 2 % resp. 3 % z Vašej zaplatenej dane, čo je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať (minimálne 3€).
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % / 3 % zaplatenej dane z príjmov. Nezabudnite uviesť vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu dvom (trom) percentám zaplatenej dane.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 % / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 • Najneskôr do 30. apríla 2018 doručte oba formuláre (Potvrdenia o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní sumy) miestne príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska, adresu nájdete tu:   https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost );

Prílohy:

 Názov:   PLAVECKÝ VETERÁNSKY KLUB BRATISLAVA
 Právna forma:   občianske združenie
 Sídlo:   Miletičova 43, 821 09 Bratislava
 IČO:    30 802 938
 DIČ:   nepridelené
 č. účtu:   č. účtu: SK55 8330 0000 0021 0111 1059 (Fio banka a.s.)
 BIC/SWIFT:   FIOZSKBAXXX
 Stanovy:   zapísané v registri MV SR: 05. 10. 2016
 Číslo spisu:   VVS/1-909/90-28060-2