2% podporia masters plávanie

Opäť je tu čas na rozhodnutie o využití 2 % z tvojich daní.

Máš možnosť finančne podporiť aktivity, športovú a pretekársku činnosť nadšených plaveckých seniorov bratislavského klubu veteránskych plavcov. Využi možnosť ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo firma venovať 1 %, 2 % alebo v prípade dobrovoľníkov až 3 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2018.

Členovia Plaveckého veteránskeho klubu Bratislava na ME masters v plávaní 2018 v Kranj

Plavci PVK BA na ME masters v slovinskom Kranj (foto: archív MK)

Ako poukázať 2% pre PVK Bratislava

1. Ak si zamestnanec – vyplň priložené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO, v ktorom sú už vyplnené údaje o klube. Toto Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od svojho zamestnávateľa doruč do termínu 30. 04. 2019 na svoj daňový úrad. Viac informácií nájdeš na stránke Rozhodni.sk: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

2. Ak si ako dobrovoľník odpracoval minimálne 40 hodín v priebehu roka 2018, môžeš poukázať až 3% dane. Dobrovoľnícku činnosť si mohol/la konať pre ľubovoľnú jednu alebo aj viacero organizácií. Daná organizácia ti vystaví potvrdenie (v prílohe), ktoré treba priložiť k Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO. Zároveň vo Vyhlásení treba zaškrtnúť príslušné políčko. Viac informácií tu http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/

3. Ak si robíš daňové priznanie sám, vyplň informácie o organizácii priamo vo formulári daňového priznania. Rovnako pre teba platí možnosť poukázať 3% dane, ak si pracoval/a ako dobrovoľník pre ľubovoľnú organizáciu. Viac informácií tu http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/

4. Právnické osoby môžu poukázať 1% alebo 2% (ak PO darovala v r. 2018 do zaplatenia dane v r. 2019 financie aspoň vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel). O postupe sa poraď so svojím účtovníkom. Viac informácií http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

Dôležité termíny:

  • Do 31. marca 2019 – Podať daňové priznanie zo strany daňovníka – fyzická osoba a právnická osoba – Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania.
  • Do 30. apríla 2019 – Zaslať Vyhlásenie daňovníka o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO, za ktorého daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ. Zamestnanec posiela aj Potvrdenie o zaplatení dane.

Prílohy:

Informácie o klube:

 Názov:   PLAVECKÝ VETERÁNSKY KLUB BRATISLAVA
 Právna forma:   občianske združenie
 Sídlo:   Miletičova 43, 821 09 Bratislava
 IČO:    30 802 938
 DIČ:   nepridelené
 č. účtu:   č. účtu: SK55 8330 0000 0021 0111 1059 (Fio banka a.s.)
 BIC/SWIFT:   FIOZSKBAXXX
 Stanovy:   zapísané v registri MV SR: 05. 10. 2016
 Číslo spisu:   VVS/1-909/90-28060-3

Ďakujeme za podporu veteránskeho plávania!